ReStage! Dream Days 12/?? Sub


เรื่องราวของกลุ่มเด็กสาวระดับมัธยมต้น ที่ฝึกฝนและมุ่งมั่นในการแข่งขันไอดอล Prism Stage

Next Anime