Maou-sama, Retry! 12/?? Sub


อากิระ หนุ่มวัยทำงานที่ถูกส่งมาในโลกของเกม ในร่างตัวละครที่เขาสร้าง จอมมาร (มาโอ) เขาได้ช่วยเหลือเด็กไว้ และถูกตามล่าจากพวกที่หมายกำจัดจอมมาร

Next Anime