Hachigatsu no Cinderella Nine 12/?? Sub


เนื้อหาของภาคเกมเป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายที่เลิกเล่นเบสบอล จนได้มาพบกลุ่มสาวที่แสดงสปิริตและความมุ่งมั่นในการเล่นเบสบอล

Next Anime